Profion Fflam

Dull

  1. Rhowch ychydig o sampl i'r wifren prawf fflam.
  2. Rhowch y wifren i fflam las y llosgydd.
  3. Golchwch y wifren mewn asid hydroclorig crynodedig a phrofwch y sampl nesaf.

Canlyniadau

Cyfansoddion Grŵp I Lliw Fflam
Lithiwm clorid coch llachar
Sodiwm clorid melyn-oren llachar
Potasiwm clorid lelog (leilac)*

*caiff y fflam ei weld yn haws trwy wydr cobalt

Fideo

Gall y fideo hwn gymryd ychydig o amser i lwytho - byddwch yn amyneddgar!

  • Profion Fflam

Dyma fflamau'r metelau alcali

Gwybodaeth Cefndir - Nid i'w Ddysgu

Mae lliwiau'r fflamau'n tarddu o'r golau sy'n cael ei rhyddhau o'r atomau (neu ïonau!) wrth i electronau, sydd wedi'u dyrchafu i lefelau egni (plisg) uwch oherwydd cynnydd mewn egni, ddychwelyd i'r ail blisgyn. Mae cyfanswm yr holl egnïoedd (neu donfeddau) hyn yn rhoi lliw sbesiffig.

Sbectrwm allyriant rhai elfennau

Llinellau allyriant golau rhai elfennau

Profion Arian Nitrad

Dull

  1. Rhowch 3cm3 o bob hydoddiant halid i diwbiau ar wahân.
  2. Diferwch hydoddiant arian nitrad asidiedig i bob halid.
  3. Cofnodwch liw unrhyw gwaddodyn yn syth.

Canlyniadau

Cyfansoddion Grŵp VII Lliw Gwaddodyn
Sodiwm clorid gwyn
Sodiwm bromid hufen
Potasiwm ïodid melyn

Prawf halid

Prawf halid gydag arian nitrad asidiedig

Adnabod Cyfansoddion Anhysbys

Nawr ein bod yn gwybod canlyniadau dau brawf syml, gallwn adnabod llawer o gyfansoddion gan ddefnyddio'r profion hyn, e.e.

Canlyniadau

Cyfansoddyn Prawf Fflam Prawf Arian Nitrad
A Lelog Hufen
B Melyn Gwyn
C Coch Melyn
Ch Coch Hufen

Casgliadau

Cyfansoddyn Casgliad
A Potasiwm bromid
B Sodiwm clorid
C Lithiwm ïodid
Ch Lithiwm bromid