Glaw Asid

Beth yw Glaw Asid?

Glaw asid yw glaw sydd yn asidig i lefelau anarferol. Mae ganddo effeithiau niweidiol ar blanhigion, anifeiliaid dyfrol ac adeiladau.

Caiff y glaw asid ei achosi gan allyriadau sylffwr, nitrogen a charbon sy'n adweithio gyda moleciwlau dŵr yn yr atmosffer i greu asidau.

Er, gall glaw asid hefyd ei ffurfio wrth i foleciwlau nitrogen hollti gan fellt a rhyddhad sylffwr deuocsid gan losgfynyddoedd.