Fflworideiddo Dŵr Yfed

Mae fflworideiddio dŵr yfed wedi bod yn bwnc llosg ers degawdau bellach, gyda chefnogwyr yn mynnu ei fod wedi achub dannedd miloedd os na miliynau o bobl, ac, o bosib, achub bywydau o ganlyniad i atal heintiau bacteriolegol a all lladd. Mae rhai hefyd yn credu bod fflworideiddio dŵr yfed yn beth hyrt i'w wneud, gan fod hwn yn gallu achosi fflworosis dannedd, yn ogystal â phroblemau iechyd eraill.

Mae'r sawl darn o wybodaeth sy'n dilyn yn dadlau o'r ddwy ochr. Er mwyn bod yn gallu ateb cwestiwn mewn arholiad, mae'n rhaid eich bod yn ymwybodol o'r ffactorau sydd yn siapo safbwyntiau, ond bydd angen i chi ddadlau un ochr.

Professional Perspectives: Fluoride in Tap Water

O'r UDA: safbwynt yn erbyn fflworideiddio

Tystiolaeth

Mae'n ddiddorol sut mae ymchwiliwyr yn gallu 'profi' safbwyntiau gydag ystadegau a data. Mae'r graffiau sy'n dilyn wedi'u cymryd o'r we ac yn edrych fel eu bod yn gwrth-ddweud ei gilydd.

Yn Erbyn

graph yn dangos diffyg effaith fflworid ar bydredd dannedd

Mae'r graff hwn yn dangos (neu ceisio â dangos) diffyg effaith fflworid ar bydredd dannedd yn siroedd Efrog Newydd. Mae'r llinell ddu sy'n codi yn dangos cynnydd mewn fflworid yn y dŵr.

graph yn dangos diffyg effaith fflworid ar bydredd dannedd

Mae'r graff hwn yn dangos gwelliant mewn iechyd deintyddol sawl gwlad dros gyfnod o amser. Diddorol?

O Blaid

graph yn dangos effaith fflworid ar bydredd dannedd

Mae graff hwn yn dangos sut mae dau ardal o Frasil wedi newid dros amser. Mae'r un uchaf heb ei fflworideiddio ac mae'r un isaf wedi'i fflworideiddio.

Wrth edrych ar y data, anodd yw dod o hyd at atebion cadarn. Mae llawer fawr o newidynnau eilaidd yn bwysig wrth edrych ar y darlun cyflawn. E.e. sawl person mewn ardaloedd heb fflowird sydd yn defnyddio past dannedd fflworid neu sy'n yfed diodydd sydd wedi dod o ardaloedd gyda fflworid ynddynt?