Cyfieithu Termau Cemeg

Gallwch ddefnyddio'r blwch isod i gyfieithu termau Saesneg i'r Gymraeg. Gall y cyfieithydd gyfieithu llawer o enwau cemegau, er nid yw'n berffaith. Mae cynlluniau i gynnwys enw offer a thechnegau. E.e.

  • dilute hydrochloric acid solution
  • acidified potassium permanganate
  • sodium carbonate decahydrate
  • xenon hexafluoride
  • concentrated alkaline titanium trichloride hexahydrate solution
  • 3-ethyl-2-methylpentanoic acid
  • lead(IV) oxide powder
  • isoleucylalanylasparginylglutamic acidProblemau

Nid yw'r app hwn yn gyflawn 'to - felly gofynnaf yn garedig os allech gofnodi unrhyw air sy ddim yn cael ei gyfieithu'n gywir:


Dyma rhestr o'r termau (241) sydd yn y gronfa ddata yn bresennol:

Term SaesnegTerm Cymraeg
acetylasetyl
acidasid
acidifiedasidiedig
actiniumactiniwm
alaninealanin
aldehydealdehyd
alkalinealcalïaidd
aluminatealwminad
aluminiumalwminiwm
aluminumalwminiwm
americiumamericiwm
amideamid
ammoniumamoniwm
anean
antimonideantimonid
antimonyantimoni
argininearginin
arsenatearsenad
arsenicarsenig
arsenidearsenid
asparagineasparagin
aspartateaspartad
asparticaspartig
astatineastatin
azideasaid
bariumbariwm
benzbens
benzenebensen
berkeliumberceliwm
berylliumberyliwm
bismuthbismwth
blackdu
blueglas
borateborad
brilliantllachar
bromatebromad
bromicbromig
bromidebromid
bromitebromit
brownbrown
butanbwtan
butylbwtyl
cadmiumcadmiwm
caesiumcesiwm
calciumcalsiwm
californiumcalifforniwm
candlecannwyll
carbidecarbid
carbonatecarbonad
carbonitecarbonit
carboxyliccarbocsilig
ceriumceriwm
chlorateclorad
chloricclorig
chlorideclorid
chlorineclorin
chloriteclorit
chlorocloro
chromatecromad
chromiccromig
chromiumcromiwm
cobaltatecobaltad
concentratedcrynodedig
coppercopr
cupratecwprad
curiumcuriwm
cyanateseianad
cyanideseianid
cysteinecystein
cystinecystin
dehydratedanhydrus
diamminedeuamin
dilutegwanedig
dilutedgwanedig
distillationdistylliad, distyllu
distilleddistyll
dysprosiumdysprosiwm
einsteiniumeinsteiniwm
emulsionemwlsiwm
erbiumerbiwm
ethylethyl
europiumewropiwm
fermiumffermiwm
ferrateferrad
ferricfferrig
ferrousfferrus
filterhidlo
fluoricfflworig
fluoridefflworid
fluorinefflworin
fluorofflworo
fractional distillationdistylliad ffracsiynol
franciumffranciwm
fructosefrwctos
funneltwndis
gadoliniumgadoliniwm
galliumgaliwm
germaniumgermaniwm
glucoseglwcos
glutamateglwtamad
glutamicglwtamig
glutamineglwtamin
glutamylglwtamyl
glycerolglyserol
glycineglycin
goldaur
greengwyrdd
hafniumhaffniwm
heliumheliwm
hexhecs
histidinehistidin
holmiumholmiwm
hydratehydrad
hydratedhydrus
hydridehydrid
indiumindiwm
iodateïodad
iodicïodig
iodideïodid
iodineïodin
ioditeïodit
iridiumiridiwm
ironhaearn
isoleucisolewc
isoleucineisolewcin
ketoneceton
kryptoncrypton
lanathanumlanthanwm
lawrenciumlawrensiwm
leadplwm
leucinelwcin
leucyllewcyl
liquidhylifol
lithiumlithiwm
lutetiumlwtetiwm
lysinelysin
magnesiummagnesiwm
manganatemanganad
manganesemanganîs
mendeleviummendelefiwm
mercurymercwri
methioninemethionin
methylmethyl
mixturecymysgedd
molybdenummolybdenwm
neodyniumneodyniwm
neptuniumneptwniwm
nickelnicel
nickelatenicelad
niobiumniobiwm
nitratenitrad
nitridenitrid
nitritenitrit
nobeliumnobeliwm
oateoad
oicoig
oilolew
orangeoren
osmiumosmiwm
ousus
oxalateocsalad
oxideocsid
oxoocso
oxyocsi
oxygenocsigen
palladiumpaladiwm
phenffen
phenylffenyl
phosphateffosffad
phosphideffosffid
phosphiteffosffit
phosphoffosffo
phosphorusffosfforws
platinumplatinwm
plutoniumplwtoniwm
poloniumpoloniwm
potassiumpotasiwm
powderpowdr
praesodyniumpraesodyniwm
prolineprolin
promethiumpromethiwm
protactiniumprotactiniwm
purpleporffor
radiumradiwm
redcoch
rheniumrheniwm
rhodiumrhodiwm
rubidiumrwbidiwm
rutheniumrwtheniwm
samariumsamariwm
scandiumscandiwm
selenideselenid
seleniumseleniwm
serineserin
silicatesilicad
silverarian
sodiumsodiwm
solidsolet
solutionhydoddiant
strontiumstrontiwm
sucroseswcros
sulfatesylffad
sulfidesylffid
sulfitesylffit
sulfursylffwr
sulphatesylffad
sulphidesylffid
sulphitesylffit
sulphursylffwr
suspensiondaliant
tantalumtantalwm
technetiumtechnetiwm
telluridetelwrid
telluriumtelwriwm
terbiumterbiwm
thaliumthaliwm
thoriumthoriwm
threoninethreonin
thuliumthwliwm
tintun
titanatetitanad
titaniumtitaniwm
tryptophtryptoff
tungstentwngsten
tyrosinetyrosin
uraniumwraniwm
valinefalin
vanadatefanadad
vanadiumfanadiwm
vapournwyol
violetfioled
waterdŵr
waxcŵyr
whitegwyn
xenonsenon
yellowmelyn
ytterbiumyterbiwm
yttriumytriwm
zincsinc
zincatesincad
zirconiumsirconiwm