TGAU Gwyddoniaeth Craidd: Cemeg (Cemeg 1)

Tudalennau

Adnoddau CBAC

Gallwch ddarganfod y meysydd llafur ac enghreifftiau o hen bapurau ar wefan CBAC:

Gwaith Cwrs

Caiff yr adran ddewis o sawl ymarfer er mwyn profi'ch sgiliau ymchwiliol. Mae'r tasgau'n amrywio'n fawr o ran y testun. Wedi dweud hynny, mae sawl rhan o'r ymarferion sydd yn debyg. Bydd angen eich bod chi'n cymryd sylw o'r canllawiau canlynol:

  • Diogelwch: sicrhewch eich bod yn sbesiffig parthed y perygl, e.e. pa berygl sydd gan gemegyn a pha ragofal y dylech chi gymryd.
  • Tabl Canlyniadau: a oes unedau wedi'u gosod ym mhennyn y tabl? A oes gan y mesuriadau yr un nifer o lefydd degol? A oes angen cyfrifo cyfartaledd?
  • Graff llinell: a ydych chi wedi gwneud llinell ffit orau? Ydy'r llinell yn gromlin neu linell syth amlwg? A oes unedau a labelau ar bob echelin? A oes yn rhaid i'r llinell fynd trwy'r tardd (0,0)? Ydych chi wedi parhau gyda'r llinell heibio'r pwyntiau data sydd gennych? Ydy'r graff
  • Dibynadwyedd: Nid 'prawf teg' yw hwn. Mae dibynadwyedd yn cyfeirio at 'safon' y data. A oes modd 'dibynnu' arno i fod yn gywir? Sut allech chi wella'r arbrawf er mwyn casglu data mwy dibynadwy?
  • Patrwm mewn Data: Disgrifiwch y cydberthyniad o'r graff - os oes un. Ymhelaethwch ar hyn os oes modd.
  • Esboniad Gwyddonol: Peidiwch ag ailadrodd disgrifiad o'r canlyniadau. Bydd angen i chi esbonio parthed y cysyniad o dan sylw.