Cynhesu Byd-Eang

Achosion Cynhesu Byd-Eang

  • Cynhesu Byd-Eang

Cynhesu Byd-Eang

Mae llawer o newyddion wedi bod am Gynhesu Byd-Eang dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, gyda'r brif ffocws yn cwympo ar Yr Effaith Tŷ Gwydr.

Rhaglen Discovery ar Gynhesu Byd-Eang

Mae'r Effaith Tŷ Gwydr yn ffenomenon sy'n codi wrth bod nwyon arbennig yn yr atmosffer yn atal pelydrau gwres o'r haul i ddianc i'r gofod.

pwyswch ar y bawdlun i weld y ddelwedd maint cywir

Pwyswch ar y ddelwedd uchod i'w chwyddo

Mae'r rhan fwyaf o wyddonwyr yn derbyn taw gweithredoedd dyn sydd wrth wraidd ein problemau heddiw parthed cynhesu byd-eang. Maent yn rhoi'r bai ar:

  • Hylosgi tanwyddau ffosil (cynnydd mewn carbon deuocsid)
  • Datgoedwigo ardaleodd - e.e. Yr Amason (lleihau cafnau carbon deuocsid)
  • Cynnydd mewn nifer y gwartheg (cynnydd mewn methan)

Er mae'n bwysig i ddeall bod nifer o wyddonwyr yn gwadu'r casgliadau hyn ac yn mynnu bod cynhesu byd-eang yn hollol naturiol a bod effaith dyn yn fân iawn.

Cwis Syml-ish

Data

Mae gan y safle canlynol ddata o safon: EcoWorld

Canlyniadau

Mae llawer o wyddonwyr yn credu bydd cynhesu byd-eang yn arwain ar broblemau difrifol yn y dyfodol. Mae rhai o'r effeithiau hyn wedi amlygu'u hunain yn barod.

  • llifogydd
  • tywydd eithafol
  • difodiant rhywogaethau

I fod yn onest, mae llwyth o wybodaeth wych ar wikipedia.