Bondio Ïonig

Uchelgais pob atom yw i gael plisgyn allanol llawn. Gall hyn ddigwydd trwy ennill a cholli electronau, fel sy'n digwydd gyda chyfansoddion sy'n cynnwys metelau, neu drwy rannu electronau (bondio cofalent). Rydym eisoes wedi dod ar draws cyfansoddion ïonig yng Nghemeg 1. Mae bondio ïonig felly yn digwydd rhwng atomau metel ac atomau anfetel (neu grwpiau arbennig o atomau).

Mae gan atomau metel 1 i 3 electron 'dros ben' yn eu plisg allanol, felly er mwyn ffurfio plisgyn allanol llawn mae'n rhaid iddynt golli'r rhain. Yn yr un modd mae gan rai anfetelau 6 neu 7 electron ('diffyg' o 2 neu 1 electron) yn eu plisg allnol. Felly gan rhoi a derbyn electronau, gall yr atomau hyn ffurfio ïonau sefydlog.

Ger llaw, mae rhai anfetelau eraill yn gallu ffurfio ïonau fel nitrogen a hydrogen. Ni fyddwn yn astudio'r ïon nitrid, N3-, ond mae hydrogen yn gallu ffurfio dwy ïon, H+ a H-. Nid fyddwn yn edrych ar H-, ond mae H+ yn bwysig iawn wrth astudio asidau.

Dyma rhestr

Ïonau Positif (Catïonau) Ïonau Negatif (Anïonau)
Syml Cyfansawdd Syml Cyfansawdd
Grŵp I
Li+,Na+,K+
Amoniwm
NH4+
Grŵp VI
O2-,S2-
Carbonad, Hydrogen carbonad
CO32-,HCO3-
Grŵp II
Mg2+,Ca2+,Ba2+
Grŵp VII
F-,Cl-,Br-,I-
Sylffad, Sylffit
SO42-,SO32-
Grŵp III
Al3+
Hydrocsid
OH-
Hydrogen
H+
Metelau Trosiannol:
Copr(I),Copr(II)
Cu+,Cu2+
Haearn(II),Haearn(III)
Fe2+,Fe3+

Fideo

  • Bondio Ïonig (Cofalent hefyd)

Adweithiau a Fformiwlau

Cymerwn enghraifft o'r adwaith rhwng sodiwm (2,8,1) a chlorin (2,8,7). Wrth edrych ar yr adeileddau, gallwn weld bod angen colli 1 electron ar sodiwm, ac ennill 1 electron ar glorin.

Trosglwyddiadau ïonau

Felly rydym wedi ffurfio ïonau Na+ a Cl-. Oherwydd bod y gwefrau positif a negatif yn hafal, bydd y cymhareb ïonau yn 1 : 1, sydd yn meddwl bod y fformiwla cemegol yn NaCl.

Engreifftiau Eraill

Magnesiwm ac ocsigen.

Trosglwyddiadau ïonau

Mae magnesiwm yn colli 2 electron, felly'n ffurfio catïon Mg2+ ac mae ocsigen yn ennill 2 electron i ffurfio anïon ocsid, O2-. Felly mae'r cymhareb ïonau yn 1 : 1, sydd yn meddwl bod y fformiwla cemegol yn MgO.

Sodiwm ac ocsigen.

Trosglwyddiadau ïonau

Oherwydd bod sodiwm yn gallu colli un electron a bod ocsigen angen ennill dau electron, mae angen 2 atom o sodiwm i 'fodloni' ocsigen. Felly mae'r cymhareb ïonau yn 2 : 1, sydd yn meddwl bod y fformiwla cemegol yn Na2O.

Magnesiwm a chlorin.

Trosglwyddiadau ïonau

Oherwydd bod magnesiwm yn gallu colli 2 electron a bod clorin dim ond gallu derbyn un electron, mae angen 2 atom o glorin i 'fodloni' magnesiwm. Felly mae'r cymhareb ïonau yn 1 : 2, sydd yn meddwl bod y fformiwla cemegol yn MgCl2.

Ymarferion

Gweithiwch allan y fformiwla (rholiwch dros y llun i weld yr ateb):

  • Sodiwm fflworid: Ateb NaF oherwydd yr ionau Na+, F- (cymhareb ïonau 1 : 1)
  • Potasiwm sylffid: Ateb K2S oherwydd yr ionau K+, S2- (cymhareb ïonau 2 : 1)
  • Calsiwm bromid: Ateb CaBr2 oherwydd yr ionau Ca2+, Br- (cymhareb ïonau 1 : 2)
  • Alwminiwm bromid: Ateb AlBr3 oherwydd yr ionau Al3+, Br- (cymhareb ïonau 1 : 3)
  • Magnesiwm sylffad: Ateb MgSO4 oherwydd yr ionau Mg2+, SO42- (cymhareb ïonau 1 : 1)
  • Sodiwm sylffad: Ateb Na2SO4 oherwydd yr ionau Na+, SO42- (cymhareb ïonau 2 : 1)