Yr Atom

Adolygiad

Cafodd adeiledd yr atom ei orchuddio eisoes, yng Nghemeg 1.

Cyflwyno Niwtronau

Rydym wedi astudio protonau ac electronau hyd yma, nawr rydym yn troi ein sylw at niwtronau.

Mae gan niwtronau yr un màs â phrotonau, sef 1 a chânt eu darganfod yn y niwclews. Felly gallwn gyfrifo màs yr atom yr atom gyfan wrth adio'r holl gronynnau yn y niwclews, sef pob proton a niwtron.

Er enghraifft, mae gan lithiwm fàs o 7 oherwydd bod ganddo 3 proton a 4 niwtron. Cofiwch nid oes gan electronau bron unrhyw fàs eu hunain.

ardal o'r tabl cyfnodol

Ardal o'r tabl cyfnodol yn dangos y rhif màs a'r rhif atomig.

Rhif Atomig

Dyma'r rhif sy'n ymddangos ar waelod bocsys yn y Tabl Cyfnodol. Mae'n cynrychioli nifer y protonau tu fewn i niwclews yr atom - ac felly ambell waith caiff ei alw'n Rhif Proton. Fel mae'n digwydd, mewn atom mae'r rhif atomig hefyd yn rhoi nifer yr electronau, ond cofiwch NID yw hyn yn wir am ïonau lle bod gannddynt mwy neu lai o electronau na phrotonau.

Mae'r rhif atomig yn cynrychioli nifer y protonau mewn niwclews yr atom.

Rhif Màs

Cyfanswm nifer y protonau a'r niwtronau mewn niwclews atom yw'r rhif màs.

Er mwyn eich drysu'n bellach - mae gan y rhif màs enwau eraill: rhif màs atomig a'r rhif niwcleon. Niwcleon yw gronyn is-atomig sydd i'w ddarganfod yn y niwclews - hynny yw proton neu niwtron.

Gwahaniaeth Pwysig

Byddwch yn sylwi ar rai Tablau Cyfnodol bod gan yr elfennau rhifau màs rhyfedd - lle nac ydynt yn gyfanrifau.

màs atomig cymharol

Tabl yn dangos màs atomig cymharol yn hytach na rhif màs. Fe sylwch hefyd fod y rhifau'n ben i waered - mae hwn yn digwydd yn aml.

Yn yr achos hwn, nid rhif màs sydd yn cael ei gynrychioli, ond màs atomig cymharol (MAC). Mae hwn yn cymryd i ystyriaeth rhywbeth o'r enw isotopau. Nid oes angen gwybod am y rhain eto.

Fideo