Adweithiau Cemegol

Adwaith cemegol yw pan fydd sylweddau newydd yn ffurfio o un neu mwy o adweithyddion gan dorri bondiau cemegol a chreu rhai newydd.

Adweithyddion → Cynhyrchion

Yn ystod adwaith mae atomau yn cael eu had-drefnu ond nad oes atomau newydd yn cael eu cynhyrchu nac unrhyw atomau yn cael eu dinistrio.

Arwyddion Adwaith Cemegol

Yn aml nid yw'n amlwg bod adwaith cemegol wedi digwydd, ond mae arwyddion clir ar adegau:

  • newid lliw
  • newid cyflwr - e.e. gwaddodyn (solid) yn ffurfio neu swigod nwy yn ymddangos
  • newid mewn tymheredd

Newid lliw - y cloc ïodin