Cambren Cemeg

Croeso i'n gwefan newydd ar Gemeg, boed yn ddisgybl o'r ysgol ai beidio. Cafodd y safle hwn ei greu er mwyn hybu addysg cemeg ein disgyblion a myfyrwyr. Bydd y tudalennau'n cynnwys gwybodaeth ar:

 • Cyfnod Allweddol 3
 • TGAU
 • Uwch ac Uwch Gyfrannol

Mae gwaith 'theori' TGAU Cemeg 1 wedi'i orffen.

Mae gwaith Cemeg 2 ar y gweill.

Beth yw Cemeg?

Togl gwrando/ymlacio

Astudiaeth mater ac egni a'r rhyngweithiau rhynddyn nhw yw cemeg. Fel mae'n digwydd, hwn yw diffiniad Ffiseg hefyd. Mae cemeg a ffiseg yn arbenigaethau o wyddoniaeth ffisegol. Mae cemeg yn tueddu canolbwyntio ar briodweddau sylweddau a'r rhyngweithiau rhwng sawl gwahanol fath o fater, yn enwedig adweithiau sy'n ymglymu electronau. Mae ffiseg yn tueddu ffocysu mwy ar niwclews yr atom, yn ogystal â theyrnas yr is-atomig. Mewn realiti, maent yn ddwy ochr o'r un geiniog.

Nid oes angen gwylltio!

"'Stim rhaid bo'n wallgof i fod yn gemegydd - ond mae'n helpu!"

Pa werth yw Cemeg?

Dyna gwestiwn hyrt! Heb law siapo'n hanes hynafol (Oes Copr, Oes Efydd, Oes Haearn, Oes Silicon), mae cemeg a'r dechnoleg sydd wedi'i datblygu o'i herwydd yn parhau i newid y byd rydym yn byw ynddi.

 • meddyginiaeth a moddion
 • sylweddau adeiladu
 • plastigau a pholymerau
 • cynhyrchu tanwyddau
 • ychwanegion bwyd
 • paentiau a lliwurau
 • gwrteithiau
 • ffrwydron
 • echdynnu metelau a chreu aloeon
 • trin dŵr
 • ...ac yn y blaen...

Mae bron pob agwedd bywyd yn cael ei gyffwrdd gan y diwydiant cemegol.